Privacy

Basisuitvaart hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en discretie. Alle persoonlijke informatie welke u ons verstrekt zal nooit nooit aan derden worden meegedeeld. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.