Wat kost een begrafenis

Het is bijna onmogelijk om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven. Een begrafenis is een erg persoonlijk gegeven. De invulling ervan kan enorm variëren. Afhankelijk van de keuzes die je maakt kan een begrafenis minder dan € 1.000 kosten, maar ook € 5.000 of meer. In deze prijs is een grafzerk nog niet inbegrepen.

Van waar deze grote verschillen? Deze zijn van meerdere factoren afhankelijk, waarvan je sommige zelf niet direct onder controle hebt, zoals geografische prijsverschillen bijvoorbeeld. Maar daarnaast hangt alles natuurlijk af van de concrete uitwerking van de begrafenis.

Er zijn een aantal wettelijke regels waar je verplicht moet aan voldoen. Zo mag een overledene enkel worden vervoerd in een daartoe erkende lijkwagen. Je bent ook verplicht om te kiezen voor een kist of een lijkwade, die op hun beurt ook weer aan vastgestelde normen moeten voldoen. Daarnaast is er de administratieve opvolging. Daarom is bijstand door vakmensen op zo‘n moment erg belangrijk.

Naast de wettelijk verplichte formaliteiten rond een begrafenis, is er de persoonlijke toets. Dat zal uiteindelijk bepalen hoeveel de begrafenis zal kosten. Mogelijk is er een laatste wilsbeschikking van de overledene waarmee rekening moet worden gehouden.

De keuze voor een plechtigheid en de eventuele aankleding ervan, soort kist, koffietafel, rouwbericht in de krant en rouwbrieven, grafzerk,... Alles heeft een prijskaartje en als er geen wensen van de overledene bekend zijn, hebben nabestaanden vaak schrik om het sober te houden omdat dit als gebrek aan respect zou kunnen worden gezien.

Een respectvolle uitvaart komt vanuit het hart en kan ook in alle eenvoud, met of zonder plechtigheid en veel aandacht voor dat waar het om draait: afscheid nemen van een dierbare. Wil je graag de mogelijkheden ontdekken voor een sober afscheid waarin respect centraal staat? Bekijk dan onze diensten in detail of neem contact op.